E-PER – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MEGNYITÁS KÜLÖN ABLAKBAN

Elsőként kérjük, tájékozódjon az OBH oldalán: OBH E-PER GYIK

Státusz: 2018.1.9.

Kattintson a kérdésre a válasz megtekintéséhez!

Hogyan kell elkészíteni egy beadványt a Bírósághoz? (beküldés lépései)

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatóinkat:

 

Hogyan töltsem le az üzenetet az Ügyfélkapuról / Perkapuról / Cégkapuról / Hivatali kapuról?

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatónkat: Letöltés kapuról
Figyelem! Átmenetileg a Google Chrome böngésző használatát javasoljuk, mivel tapasztalatunk szerint a nagyobb méretű üzeneteket (>10 MB) a többi böngészővel sok esetben nem lehet letölteni.

 

Milyen üzenetek érkeznek a kapunkra?
Hogyan tudom beazonosítani, hogy egy érkezett bírósági irat melyik beadványommal, ügyemmel kapcsolatos?

Érdemi iratok

Érdemi irat=bírósági irat=“Feladó neve” oszlopban “OBHGEPI” áll.

Az érdemi iratokat nem kapja meg e-mailben, hanem a kapuról kell letölteni!

Az érdemi iratok lehetnek:

 1. UKM válaszüzenet = bírósági érkeztetés
  UKM szám és EFER link az illeték fizetéshez, ill.
  értesítés az esetleges hibás (lejárt) nyomtatvány verzióról.
 2. Lajstromozási értesítő (lajstromszám, utóirat szám)
 3. Végzés

Rendszerüzenetek

Rendszerüzenet=NISZ értesítés=“Feladó neve” oszlopban “-” áll.

 1. Feladási igazolás
 2. Átvételi értesítő
 3. Letöltési igazolás
 4. Meghiúsulási igazolás

A rendszerüzenetek közül a következőket javasoljuk lementeni:

 1. Feladási igazolás = beküldött iratunk fájlneve, érkeztetési száma, Pp. 394. H § (2) szerinti befogadás időpontjának igazolása.
  A feladási igazolást letölthetjük a tárhelyünkről.
  E-mailben csak akkor kapjuk meg, ha előtte a “Hogyan tudom beállítani a vevénykezelési profilt?” - GYIK pontban leírt módon egy új, általunk létrehozott vevénykezelési profilban ezt beállítjuk.
  Rögzítsük az érkeztetési számot, mert később az összes beérkezett irat erre hivatkozik!
 2. Az általunk letöltött érdemi iratok letöltéséről csak e-mailben, és csak akkor kapunk igazolást, ha ezt előtte a “Hogyan tudom beállítani a vevénykezelési profilt?” - GYIK pontban leírt módon egy új, általunk létrehozott vevénykezelési profilban ezt beállítjuk.
  A letöltési igazolás e-maileket érdemes lementeni, mivel igazolják a kézhez vétel időpontját, valamint tartalmazzák a kézbesített dokumentum SHA1 lenyomatát, ezáltal lehetővé teszik a letöltésött irat sérülésmentességének ellenőrzését.
 3. A meghiúsulási igazolások alapértelmezésben csak a tárhelyére érkeznek. E-mailben csak akkor kapjuk meg, ha előtte a “Hogyan tudom beállítani a vevénykezelési profilt?” - GYIK pontban leírt módon egy új, általunk létrehozott vevénykezelési profilban ezt beállítjuk.

Hogyan tudom beazonosítani, hogy egy érkezett bírósági irat melyik beadványommal, ügyemmel kapcsolatos?

Végzés esetében a lajstromszámból látjuk, hogy melyik ügyről van szó.

Többi irat (rendszerüzenetek, UKM értesítő, lajstromértesítő):

 1. Az érkezett irat az korábban küldött irat “KR érkeztetési számára” hivatkozik.
 2. Keressük meg azt a feladási igazolást, melynek érkeztetési száma megegyezik a hivatkozott KR érkeztetési számmal. Ebben találjuk meg a beküldött fájl nevét.

Összefoglaló táblázat: Érkeztetési rend

 

Hogyan tudom beállítani a vevénykezelési profilt?

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatónkat: Letöltés

 

Hol találom a meghiúsulási igazolásokat és hogy azonosítom az érintett ügyet?

2017 májusától a meghíúsulási igazolások a kapuk “Meghiúsulási igazolások” menüjében tatálhatók.

A meghiúsulási igazolások 180 nap után törlődnek.

A kapcsolódó ügy beazonosításához a következő információkat tartalmazza:

 • az irat kapura érkezésének időpontját
  pl.: Igazolás kiállításának időpontja: 2017.02.14. 06:41:43
 • dokumentum típusleírását
  pl.: Bírósági dokumentum. (Budai Központi Kerületi Bíróság [P.10396/2017] (2017-01-06) Gipsz Jakab, Gipsz Jakabné gyerme)
  (a típusleírás max. 120 karakter hosszú, azon túl levág, de a lényeg látszik!)

 

Hogyan kérhetem a dokumentumok újraküldését, ha nem találom sem a kapun, sem pedig a saját gépen?

 1. Kiadmányok:
  A kiadmány esetében az e-mailben érkezett átvételi értesítőben szereplő adatokkal (Értesítő kiállításának időpontja, Dokumentum típusleírása, Elküldött fájl neve) könnyen beazonosítható a bíróság, az ügy, és a megküldött irat. A dokumentum újraküldését a perbíróságtól kell kérelmezni (kezelőirodán telefonon, vagy P23 egyéb beadványban írásban). Fontos megjegyezni, hogy a bírósági irat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények minden esetben az első kézbesítés (letöltés) időpontjában állnak be.
 2. UKE-ERK bírósági érkeztetés, vagy UKE-LAJST (lajstromozás) dokumentumok:
  Mindkét üzenet szakrendszerüzenet, amelyet a bíróságok informatikai rendszere automatikusan állít elő valamely esemény bekövetkezésekor (UKE-ERK - érkeztetés; UKE-LAJST - lajstromozás). A rendszerüzenetek újraküldésére - tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok kézbesítéséhez jogkövetkezmény nem fűződik - az Országos Bírósági Hivatalhoz az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre küldött megkeresés útján van lehetőség. A megkeresésben mindenképpen fel kell tüntetni a “Dokumentum érkeztetési száma” sorban szereplő azonosítót, amely alapján a rendszerben a dokumentum beazonosítható.

 

Hogyan fizessek illetéket peres eljárásban?

OBH tájékoztató: https://birosag.hu/ekapcsolattartas/illetek-megfizetes

A lényeg:

 1. Először adja be a beadványt az illeték összegének feltüntetésével.
 2. Legkésőbb 24 órán belül megjelenik a kapuján a “Sikeres érkeztetés fizetés lehetőségével” típusú üzenet. Töltse le.
 3. Figyeljen rá, hogy az UKM válaszüzenetben található érkeztetési időponthoz (pl. “bíróságok informatikai rendszere 2016.12.15. 18:47:36-kor érkeztette”) képest 3 munkanapon belül meg kell érkeznie az illetéknek!
 4. Fizesse be az illetéket a dokumentumban található EFER linkre kattintva bankkártyával, vagy pedig átutalással.
   
  Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni az illetékes bíróság jelzőszámát, az illetékfizetésre kötelezett fél nevét, az UKM számot, valamint a lajstromszámot (ha már ismert).
   
  FMH-t követő per esetén figyeljen rá, hogy a közjegyzői értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül kell leróni az illetéket, tehát ne várja meg a beadványával a 15. napot!
   
  Figyeljen rá, hogy fellebbezés esetén az első fokra kell utalni!
   
  A bíróságok számlaszámai itt érhetőek el .

 

Hogyan fizessek illetéket csőd- és felszámolási eljárásban?

OBH tájékoztató: https://birosag.hu/allampolgaroknak/csod-felszamolasi-eljarasok/tajekoztato

Az IM (Budapest) közzétételi számlaszáma: 10032000-01810039-00000000

A törvényszékek számlaszámai megtalálhatók: itt

 

Hogyan kell használni az IKR rendszert (korm. hivatali beadványok)?

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatónkat: IKR rendszer

 

Milyen kaput kell használnia, ha ügyvédi képviselettel jár el?

Ügyvédi irodának cégkaput kell használnia. Az egyéni ügyvéd választása szerint elvben használhatna ügyfélkaput és cégkaput is, de a 11/2017 MÜK szabályzat miatt nekik is cégkaput kell használniuk (“A nem ügyvédi irodai tag ügyvédnek, az ügyvédi irodának, a nem ügyvédi irodai vagy európai közösségi jogászi irodai tag európai közösségi jogásznak és az európai közösségi jogászi irodának jogszabály eltérő rendelkezése hiányában cégkapuval kell rendelkeznie”.) Mi egyébként is a cégkaput javasoljuk az adószám alapján történő beazonosítás lehetősége és a tízszeres méretű tartós tárhely miatt.

 

Kinek kell regisztrálnia a cégkapura? Hogyan?

Az E-ügyintézési tv. (2015. évi CCXXII. tv) 14. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket.

Kivételek ( 451/2016. Korm. Rend.):

 1. Egyéni ügyvéd* e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

 2. Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba

* Az egyéni ügyvéd választása szerint elvben használhatna ügyfélkaput és cégkaput is, de a 11/2017 MÜK szabályzat miatt nekik is cégkaput kell használniuk (“A nem ügyvédi irodai tag ügyvédnek, az ügyvédi irodának, a nem ügyvédi irodai vagy európai közösségi jogászi irodai tag európai közösségi jogásznak és az európai közösségi jogászi irodának jogszabály eltérő rendelkezése hiányában cégkapuval kell rendelkeznie”. Mi egyébkénz is a cégkaput javasoljuk az adószám alapján történő beazonosítás lehetősége és a tízszeres méretű tartós tárhely miatt.

 

A cégkapu regisztrációt a már 2017. január 1-én létező gazdálkodó szervezet 2017. augusztus 30-ig volt köteles elvégezni!

Ügyvédek, ügyvédi irodák “Egyéb gazdálkodó szervezet”-ként tudnak regisztrálni, és kötelesek feltölteni a hatósági (kamarai) nyilvántartásban való szereplését igazoló okiratot, valamint képviselet esetén a képviseletet igazoló okiratot is (jelenleg a rendszer nem enged tovább, ha nem tölti fel mindkét iratot, ami egyéni ügyvéd esetén úgy hidalható át, hogy a kamarai igazolást képviseleti igazolás címszóval is feltölti).

Budapesti ügyvédek le tudják tölteni a kamarai igazolást a BPBAR honlapról is, a következő módon:

 1. Belép a BPBAR e-ügyintézési felületésre a https://e-ugyintezes.bpugyvedikamara.hu/ címen.

 2. Lépjen be kamarai nyilvántartottként az ügyfélkapus belépésével, vagy tanúsítvánnyal.

 3. Válassza az Igazolasok menüpontot.

 4. Töltse le az igazolást.

Lehetőség van tetszőleges számú ügyintézőt hozzáadni a kapuhoz (belép a tárhelyére / Beállítások gomb / Cégkapu hosszú nevére kattint / Ügykezelő hozzáadása)

 

Mit jelent a formanyomtatványokon az E-kapcsolattartási cím?

Ügyvéd / ügyvédi iroda esetében a cégkapu adó törzsszám (adószám első 8 számjegye) + "#cegkapu" szöveg, hatóság esetén a hivatali kapu rövid neve, ügyfélkapu esetén "ügyfélkapu" szöveg

 

Milyen nyomtatványon kell beadni a hiánypótlást?

P23

 

Milyen nyomtatványon kell beadni az ellenkérelmet?

P23

 

Milyen nyomtatványon kell benyújtani a jogerős FMH-val szembeni perújítási kérelmet?

Az OBH által rendszeresített P22-es perújítási űrlapon jelenleg nincs lehetőség sem a közjegyző, sem a fizetési meghagyásos ügyszám kitöltésére. A jogerős fizetési meghagyással szembeni perújítási kérelmet ezért jelenleg a P01 vagy a G01 számú űrlapon célszerű előterjeszteni (feltételezve, hogy annak elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik). Az űrlap 1.3. pontjában az "Egyéb pert" kell kiválasztani, míg az 1.4. pontjában ügytárgyként célszerű a következőt írni: "Fmh törvény 40.§ (1) bekezdése szerinti per". A közjegyző nevét, valamint a fizetési meghagyásos ügyszámot a nyomtatványhoz csatolt dokumentumban jelöljük (vagy ha a 8. oldalon adjuk meg a keresetlevél szövegét, akkor ott).

VÁLTOZÁS: 2017.09.15.-től rendelkezésre áll az FMH02 perújítás nyomtatvány!

 

Milyen nyomtatványon kell benyújtani a fellebbezést?

P20

 

Milyen nyomtatványon kell benyújtani csatlakozó fellebbezést?

Ha egy csatlakozó fellebbezést szeretnénk benyújtani (amelyet már a másodfokú bíróságnál kell előterjeszteni), akkor egy P23-ast beadványt nyújtsunk be. Ha a fellebbezési illetéket is fizetünk, jelöljük meg az illetékkülönbözet megfizetése tárgykört, de ettől függetlenül csatoljunk hozzá mellékletként egy, a csatlakozó fellebbezés tartalmát rögzítő iratot is.

 

Hogyan kell beadni a közigazgatási perben keresetet?

A) Amennyiben a jogvita közigazgatási szerződéssel kapcsolatos, valamint ha az igény – a Közszolgálati Döntőbizottság döntésének felülvizsgálatát nem számítva – közszolgálati jogviszonyból származik, akkor keresetlevél benyújtásához, a K03 űrlapon a bírósághoz kell benyújtani.

 

B) Ha a per tárgya a közigazgatási határozat felülvizsgálata, a keresetet az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtani.

B1) Ha az első fokú határozatot hozó szerv kormányhivatal, akkor a keresetet az IKR rendszeren keresztül kell benyújtani ( https://e-kormanyablak.kh.gov.hu , Segédlet: https://arconsult.hu/letoltes/ikr.pdf )

B2) ha az első fokú határozatot hozó szerv nem kormányhivatal, akkor prioritási sorrendben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. közig szerv honlapján erre a célra közzétett ÁNYK formanyomtatványán: http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/1055/default/doc_url/kozig_elektronikus_nyomtatvanysablonok_K01.pdf
 2. Ha van a közig szervnek a honlapján, vagy az ASP rendszerben ( https://ohp-20.asp.lgov.hu ) webes alapú keresetlevél űrlapja, és azon mellékleteket is csatolhat / beküldési lehetőséget is biztosít, adja be azon.
 3. Ha van a közig szervnek a honlapján, vagy az ASP rendszerben keresetlevél űrlapja, de azon mellékleteket nem csatolhat / beküldési lehetőséget nem biztosít, akkor töltse ki a keresetet a webes űrlapon, mentse le PDF-ben, majd, amennyiben van az adott közig szervnek e-papír elérhetősége, akkor adja be e-papíron (csatolmányokkal, hitelesítéssel).
 4. Ha nincs a közig szervnek se a honlapján, sem pedig az ASP rendszerben keresetlevél űrlapja, akkor készítse el a keresetet Word dokumentumként, mentse le PDF-ben, majd, amennyiben van az adott közig szervnek e-papír elérhetősége, akkor adja be e-papíron (csatolmányokkal, hitelesítéssel).
 5. Ha a.-d. nem teljesül, akkor az EÜSZTV 9. § (4). c. bekezdése hivatkozva („Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.”) adja be az első fokú határozatot hozó közig szervnek papír alapon.

 

 

Jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti keresetet hogy kell beadni?

A birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani, az önkormányzat honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványán: http://www.magyarugyvedikamara.hu/common/file-servlet/document/1056/default/doc_url/kozig_elektronikus_nyomtatvanysablonok_P26.pdf.

Amennyiben ilyen űrlapot nem talál, akkor akkor prioritási sorrendben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. Ha van a közig szervnek a honlapján, vagy az ASP rendszerben ( https://ohp-20.asp.lgov.hu ) webes alapú keresetlevél űrlapja, és azon mellékleteket is csatolhat / beküldési lehetőséget is biztosít, adja be azon.
 2. Ha van a közig szervnek a honlapján, vagy az ASP rendszerben keresetlevél űrlapja, de azon mellékleteket nem csatolhat / beküldési lehetőséget nem biztosít, akkor töltse ki a keresetet a webes űrlapon, mentse le PDF-ben, majd, amennyiben van az adott közig szervnek e-papír elérhetősége, akkor adja be e-papíron (csatolmányokkal, hitelesítéssel).
 3. Ha nincs a közig szervnek se a honlapján, sem pedig az ASP rendszerben keresetlevél űrlapja, akkor készítse el a keresetet Word dokumentumként, mentse le PDF-ben, majd, amennyiben van az adott közig szervnek e-papír elérhetősége, akkor adja be e-papíron (csatolmányokkal, hitelesítéssel).
 4. Ha a.-c. nem teljesül, akkor nyújtsa be a keresetet a jegyző székhelye szerint illetékes bírósághoz a P01 nyomtatványon, hivatkozva a Pp. 566 § (4)-ra és arra, hogy az önkormányzat még nem készítette el az erre szolgáló nyomtatványát.

 

Milyen esetben / mérethatár felett, ill. hogyan lehet a beadványt adathordozón eljuttatni a bírósághoz?

A beadványokat 300 MB mérethatárig kizárólag online lehet (ügyfélkapun, cégkapun, hivatali kapun) beküldeni.
300 MB-nál kisebb beadvány adathordozón történő beküldése hatálytalan!
150 és 300 MB között csak cégkapun és hivatali kapun lehet küldeni, mivel az ügyfélkapun max. 150 MB küldhető.

300 MB felett adathordozón lehet benyújtani a beadványt, a következő módon:

Adathordozón történő küldés:
 1. Először töltsük ki a “főnyomtatványt”.
  Ikszeljük be “A mellékleteket adathordozón nyújtom be” checkboxot!
  Ne csatoljunk mellékletet!
  Adjuk be a szokásos módon.
  Válaszként az OBH-tól megkapjuk a beküldést igazoló feladási igazolást és az UKM számot tartalmazó bírósági érkeztetési igazolást.
 2. Ezután töltsünk ki egy P28-as nyomtatványt, melyben a főnyomtatványra az UKM számmal hivatkozunk.
  Csatoljuk a nyomtatványhoz a mellékleteket!
  Már PDF-től eltérő formátumú mellékleteket (doc, docx, odt, jpg, png, bmp, jpeg, wav, mp3, avi) is lehet csatolni ÁNYK-ban.
 3. A hitelesítést elvégezhetjük a megszokott módon, AVDH-, vagy külső aláírással.
  AVDH esetén ne a “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval / Nyomtatvány megjelölés elektronikus beküldésre” menüt válasszuk, mert az egyben titkosítja is a beadványt, ami adathordozón történő beküldés esetén nem megengedett. Használjuk helyette a “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval / Többes aláírás AVDH szolgáltatással” menüpontot.
 4. Ezután mentsük a beadványunkat a saját gépre a “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval / XCZ készítése fizikai adathordozón való benyújtáshoz” menüvel.
 5. Végül írjuk ki az XCZ fájlt adathordozóra (CD, DVD, pendrive) a perben érdekelt felek száma + 1 példányban.
 6. Az adathordozókat személyesen, vagy postán juttassuk el a bíróságra.
  Figyeljünk rá, hogy az adathordozóknak legkésőbb a főnyomtatvány beküldését igazoló feladási igazolásában jelzett időponttól számított három munkanapon belül kell beérkeznie a bírósághoz, ellenkező esetben az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

 

Hogyan telepítsem a peres formanyomtatványokat?

A https://birosag.hu/e-birosag-nyomtatvanyok címről:

 1. Kattintson a kívánt űrlap sorában a “.jar letöltése” -re.
 2. Futtassa a letöltött telepítő fájlt.
 3. Ha a telepítés alatt nyitva volt az ÁNYK, zárja be, és indítsa újra!

 

Hogyan frissítsem az ÁNYK-t?

ÁNYK frissítése

 1. Győződjön meg róla, hogy van Internet.
 2. Nyissa meg az ÁNYK-t.
 3. Ha az ikonsortól jobbra “Frissítések elérhetők” látható, kattintson rá!
 4. A felugró ablakban jelölje ki a frissíteni kívánt szervezeteket és a NAV-ot, majd kattintson a továbbra.
 5. A következő ablakban a “Frissítések 1” fülben jelöljön ki minden frissíteni kívánt nyomtatványt.
  Az ablak alsó sorában látszik, ha a keretrendszerből is van újabb.
 6. Kattintson a “Telepít” gombra és elindul a frissítés.
 7. Ha a keretrendszer is frissült, újra kell indítani az ÁNYK-t!

 

Az ÁNYK-ban nem jelenik meg a “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval” menü, mi a teendő?

A “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval” menü megjelenítése:

 1. Telepítsen legalább egy olyan nyomtatványt, amin a cégkapus beküldés engedélyezett (pl. OBHGEPI_P01).
 2. Az ÁNYK Szervíz/Beállítások menü Működés fülében ikszelje be a “Kapcsolat a Cég / Hivatali kapuval menü engedélyezése” jelölőnégyzetet.
 3. Indítsa újra az ÁNYK programot.

 

Hogy tároljam a jogi képviselőt az ÁNYK törzsadataiban, hogyan történik az automatikus kitöltés?

Nyissa meg az ÁNYK programot, majd:

 1. Kattintson a “Szerviz” / “Törzsadatok” menüpontra.
 2. Kattintson az “Új” gombra.
 3. A típus választó legördülő menüben válassza ki a “Jogi képviselő”-t.
  Kattintson a “Kiválaszt” gombra.
 4. Töltse ki a jogi képviselő adatait
  (Ország maradjon üresen!)
  Kattintson a “Vissza a listához” gombra.
 5. Zárja be a Törzsadatkezelő ablakot a “Bezár” gombbal.
  A rendszer kérdésére, hogy kívánja-e menteni az adatokat, válaszoljon igennel!
 6. Ettől kezdve új nyomtatvány megnyitásakor a “Jogi képviselő” mezőben legördíthető(k) a tárolt jogi képviselő(k).

 

Az ÁNYK-ban a titkosításkor kevés a memória, mi a teendő?

Növelje meg a min. és max. memóriát 512 ill. 1024 értékre a Szerviz / Beállítások / Működés fül-ben.

 

Hogyan használhatjuk az ÁNYK-t hálózatban?

Az ÁNYK támogatja a hálózati telepítést, de sok esetben ez nem problémamentes.
Ha egy mód van rá, kerüljék a hálózatos telepítést.
Ha mégis szükséges, javasoljuk, hogy csak az adat könyvtárt (mentett űrlapok, csatományok) telepítsék hálózatra!
Az üres nyomtatványok és az postázó könyvtár maradjon saját gépen.
A szükséges lépéseket a következő hivatkozásról letölthető pdf dokumentum tartalmazza: https://arconsult.hu/letoltes/halozatosanyktelepites.pdf.

 

Sokáig tart a titkosítás (hálózatos ÁNYK telepítés), mi a teendő?

Tallózza ki az ÁNYK / Szerviz / Beállítások / Csatolmányok fülben a „Helyi mappa átmeneti tárolására” mezőben a C:\Users\Public\Documents mappát.

 

Az ÁNYK-ban nem működik a vágólapra másolás (Ctrl C), helyette törli a mezőt

Kapcsolja ki a Szervíz / Beállítások-ban a “Mezőjavításnál felülírás mód” checkboxot, majd indítsa újra az ÁNYK-t!

 

Hogyan vihetem át egyik gépről a másikra a kitöltött ÁNYK űrlapot?

Két megoldás van, attól függően, hogy csatolt-e mellékleteket a nyomtatványhoz:

 1. Ha nincs csatolmány:
  - Először ellenőrizzük az űrlapot, javítsuk a hibákat
     (Csak hibamentes nyomtatványt lehet exportálni)
  - Mentsük a nyomtatványt XML formában:
     “Adatok / XML állomány mentése”
     Tallózuk ki a mentési mappát (pl. pendrive), majd mentsünk.
  - A célszámítógépen szükség esetén telepítsük az importálandó
     nyomtatványnak megfelelő űrlapot.
  - Nyissuk meg az ÁNYK-t, majd a kimentett
     XML fájlt a “Szervíz / Egyedi importálás” menüvel lehet importálni.
     Ehhez a tallózó ablakban fájl típust váltsuk át XML-re!
 2. Ha van csatolmány:
  - Először ellenőrizzük az űrlapot, javítsuk a hibákat
     (Csak hibamentes nyomtatványt lehet exportálni)
  - Mentsük a nyomtatványt XCZ formában:
     “Szervíz / Fejlesztőknek / XML-t és csatolmányt tartalmazó
     csomag készítése / Tovább”
     Tallózuk ki a mentési mappát (pl. pendrive), majd mentsünk.
  - A célszámítógépen szükség esetén telepítsük az importálandó
     nyomtatványnak megfelelő űrlapot.
     Nyissuk meg mentett XCZ-t az intézőben duplakattintással
  - Ha a duplakattintás nem működik, javítsuk az XCZ társítást a
      https://arconsult.hu/letoltes/XCZ_allomanyok_hozzarendelese_az_abevjavahoz.pdf
     dokumentumban leírt módon

 

Hogyan nyissam meg a bíróság által küldött .xkr kiterjesztésű dokumentumot?

Az .xkr valójában egy .xml formátumú, mellékletek nélküli formanyomtatvány fájlformátum.
Ha jól települt az az ÁNYK, akkor az .xkr fájlkiterjesztéshez az ÁNYK űrlap importáló programja (abevjava_start_import.bat) van társítva.
Ezért ha duplakattint az .xkr kiterjesztésű fájlon, importálásra kerül, majd meg is nyílik az ÁNYK-ban a kapott formanyomtatvány.
Ha nem indul el az import, akkor valószínűleg nem jó a társítás.
Ilyenkor kézzel is el lehet indítani az importot az ÁNYK Szervíz/Egyedi importálás menüpontjával, majd a kérdéses .xkr fájl kitallózásával.
Ha azért nem sikerült az import, mert nincs települve a kérdéses űrlap az ÁNYK-ban (a kapott hibaüzenet ezt jelzi), akkor először telepítsük a kérdéses űrlapot a bíróság honlapjáról.
Azt, hogy egyáltalán milyen típusú űrlapról van szó, azt általában az űrlapot magába foglaló .dosszie, vagy .es3 e-akta, vagy az ezeket magába foglaló .zip fájl (tömörített mappa) neve jelzi.
Ha a fájlnevekből sem egyértelmű az űrlap típusa, akkor nyissa meg az .xkr fájlt szövegszerkesztővel, talál egy ilyen sort:
<nyomtatvanyazonosito>OBHGEPI_P23</nyomtatvanyazonosito>
A fenti példában az űrlap azonosító: P23

 

Hogyan titkosítsam ki a hivatali kapumra érkező KR fájlt?

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatónkat: Kititkosítási segédlet

 

Mik a jogi képviselő által elektronikusan intézhető ügyek

Töltse le az erre vonatkozó PDF tájékoztatónkat: Jogi képviselő által elektronikusan intézhető ügyek

 

Felhasznált források: https://birosag.hu, www.homoki.net/hu/ekapcsolattartas

(C) Arconsult Kft.